Navrhujeme dopravní stavby

 • účelové a místní komunikace
 • parkovací a odstavné plochy
 • zpevněné plochy
 • zastávky MHD
 • cyklostezky
 • chodníky
 • a jiné

Navrhujeme dopravní stavby

Projektujeme vodohospodářské stavby

 • vodovodní a kanalizační řady
 • přípojky
 • čistírny odpadních vod
 • retenční a akumulační nádrže
 • vsakovací zařízení
 • odlučovače lehkých kapalin
 • a další

Projektujeme vodohospodářské stavby

Naše ostatní činnosti

 • sportovní areály
 • dětská a multifunkční hřiště
 • inženýrská činnost
 • poradenská a konzultační činnost

Naše ostatní činnosti

Reference, námi realizované projekty

http://stavbamsk.cz/wp-content/uploads/2020/04/03_DSC4168.jpg

Rekonstrukce Mariánského náměstí, Ostrava - Mariánské Hory
Stavba Moravskoslezského kraje 2019 - Hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti - veřejná prostranství
Foto: stavbamsk.cz

https://www.msstavby.cz/wp-content/uploads/2019/04/charv%C3%A1tsk%C3%A1-5.jpg

Rekonstrukce sportovního areálu Charvátská, Ostrava - Jih
Stavba Moravskoslezského kraje 2019 - Cena laické veřejnosti
Foto: msstavby.cz

https://fajnaostrava.cz/wp-content/uploads/2017/10/X1A5442-1.jpg

Rekonstrukce ulice Českobratrská, Ostrava - Moravská Ostrava
Stavba Moravskoslezského kraje 2017 - Čestné uznání v kategorii Dopravní, vodohospodářské a inženýrské stavby
Foto: fajnaostrava.cz

https://www.mesto-orlova.cz/images_clanek/28097_1.jpg

Rekostrukce Starého náměstí, Orlová
Foto: mesto-orlova.cz


Kontakt

PROINK, s.r.o.
Starobělská 1133/5
Ostrava, 700 30
IČ: 25900056
DIČ: CZ25900056

Jednatel společnosti:
Ing. Lenka Ščupáková